Valitse sivu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Faxtor Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.
Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti. Päivitämme tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, jolloin julkaisemme siitä uuden
version verkkosivuillamme. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan
muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 1. Rekisterinpitäjä
  Faxtor Oy, Ahdintie 3, 15870 Hollola, y-tunnus 3019513-6
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Yrittäjä Oskari Lindeman, [email protected], 044 302 9577.
 3. Rekisterin nimi
  Somefix / asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja yhteistyösopimukset
 • Uutiskirjeet
 • Tilattujen palvelujen toteuttamiseen, myyntiin, laskuttamiseen sekä tuotteiden
  ja palveluiden markkinointiin sekä palvelujen kehittämiseen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja
  sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, Twitter, LinkedIn ja
  Instagram.
 1. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 • Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, asema ja yhteystiedot (osoite,
  sähköpostiosoite, puhelinnumero), yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä
  tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät
  tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
  kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
  luovuttaa tietojaan.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
 • EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Faxtor Oy voi toimittaa henkilötietoja
  voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, saatamme
  luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja
  ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa.
 • Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja
  kolmansille osapuolille.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.
 • Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
  tietosuojalainsäädäntöä.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekistereitä käytetään
  internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
  huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
  sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
  kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
 2. Tietojen säilyttäminen
  Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde tai yhteistyökumppanuus on
  aktiivinen. Rekisterin tiedot tarkistetaan 3 vuoden välein ja tarpeettomat henkilötiedot
  poistetaan asianmukaisesti.
 3. Evästeet
  Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen
  tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia
  istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä
  evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme
  tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme
  vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten
  tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja
  seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme.
  Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen
  avulla liittää tiettyyn henkilöön.
  Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi
  voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit
  välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden
  käytön.
  Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja
  mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut
  kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä,
  jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja
  verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille
  mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi.
  Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla
  mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä, joka on sijoitettu
  verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa
  käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella
  mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.
  Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords ja Facebook Pixel -evästeet, joilla
  kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen ja Facebookin
  mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen
  perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google
  Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads. Omia Facebookin
  mainosasetuksia voi muokata osoitteessa www.facebook.com/ads/preferences/.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
  tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
  täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
  niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
  pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
  vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
  kuukauden kuluessa).
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
  muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
  käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
  säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).